torstai 16. maaliskuuta 2017

Sosiaaliturvasta

Sosiaaliturva on valtakunnan tason kysymys, joten sikäli se ei ole kuntavaalien pääteemana. Törmäsin kuitenkin asiaa käsittelevään mielenkiintoiseen tekstiin, jonka halusin jakaa täällä. "Sosiaaliturvan kevytuudistus ei riitä", jonka on kirjoittanut Tarja Kivimäki. Tekstissä käsitellään erilaisia vaihtoehtoja sosiaaliturvalle. Mielestäni Suomessa tarvitaan nyt sosiaaliturvan perusuudistus. Nykyinen järjestelmä on syntynyt pikkuhiljaa, vuosien saatossa, kun olemassa olevaan systeemiin on lisätty tuki toisensa perään. Tukien vastapainoksi on jouduttu keksimään tulorajoja, jottei synny ns. kannustinloukkuja. Tästä huolimatta kannustinloukkuja on.

Perustuloa on esitetty yhdeksi vaihtoehdoksi. Siinä on mielestäni paljon hyviä ominaisuuksia. Ideanahan on antaa jokaiselle kansalaiselle tietty kuukausitulo täysin vastikkeetta ja ilman tarveharkintaa. Verotuksella tulo kerätään takaisin niiltä, jotka eivät sitä sillä hetkellä tarvitse. Julkisuuden keskustelussa tätä ajatusta kuitenkin vesitetään liittämällä mukaan tarveharkintaisia tukia liikaa. On esimerkiksi esitetty, että perustulon kanssa säilytettäisiin nykyisenlainen asumistuki. Minusta tarveharkintaisten tukien määrä tulee painaa minimiin. Silloin saisimme vähennettyä tuen myöntämiseen liittyvää byrokratiaa ja kasvatettua ihmisten omien valintojen vaikutusta.

Perustuloa parempi vaihtoehto esitettiin pari vuotta sitten: perustili. Se tarjoaa samantyylisen perustoimeentulon kuin perustulokin, mutta sen lisäksi perustili kannustaa ihmistä huolehtimaan itse omasta toimeentulostaan. Ihmisellä on aina tietty perustulo, jonka vuoksi hän ei jää tyhjän päälle. Työn tekeminen kannattaa aina. Tässä mallissa pätkätyöstä ei kannata kieltäytyä, vaan työstä tehty palkka jää tekijälle itselleen eikä sitä kuitata pois alentuneina tukina.

Perustilissä yhdistyy minulle kaksi tärkeää asiaa. Ensiksikin siinä ei jätetä ketään tyhjän päälle, vaan jokaiselle taataan tietty perustoimeentulo. Toisekseen ihmiselle annetaan vapaus ja vastuu vaikuttaa itse omaan elämiseensä ja tulotasoonsa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti